search home price-tags

“痭”字的笔顺(笔画顺序)

bēng

péng

《痭》字的笔顺动画演示

《痭》的笔顺动画写字动画演示

《痭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《痭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《痭》字的基本信息

读音bēng、péng
部首
总画数13画
Unicode编码U+75ED
五笔编码ueed

基本字义


bēng ㄅㄥˉ

     ◎ 妇女血崩症。

其它字义


péng ㄆㄥˊ

     ◎ 腹满。

英语 menorrhagia